فاروس logo

نکات مهم کنکوری

نکات مهم کنکوری

نکات مهم کنکوری

نکات مهم کنکوری  

داوطلبانی كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه رشته های با آزمون مجاز نشده اند در صورتي كه در آزمون عملی شركت نموده اند به آنان اجازه انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه، منحصراً در رشته های علوم ورزشی و آموزش تربيت بدني داده شده است. اين موضوع در كارنامه نتايج اوليه برای اين داوطلبان مشخص گرديده است. داوطلبانی که تمايل به پذيرش صرفا با سوابق تحصيلی رشته علوم ورزشی دارند نيازی به شرکت در آزمون عملی اين رشته ندارند.

روش 24 گام تنها روش تضمینی در کشور جهت قبولی پزشکی، قبولی در دندان پزشکی و قبولی داروسازی و همچنین رتبه‌های برتر ریاضی فیزیک در دانشگاه‌های تراز اول کشور

 در رشته علوم قرآن و حديث به منظور تأمين نيازهای نظام توسعه فرهنگ قرآنی، علاوه بر واحدهای عمومی 12 واحد، پايه و تخصصي 88 واحد، 6 واحد اختياری در حوزه مطالعات قرآن، مطالعات حديث، تربيت بدنی ، تربيت مربی كودك، فرهنگ و رسانه ،تلاوت و هنرهای قرآنی، هر كدام به ارزش 35 واحد، ارائه شده و دانشجو  موظف به انتخاب يكی از اين 6  واحد خواهد بود.

 رشته های  تحصيلي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعی مخصوص داوطلبان اهل سنت مي باشد كه داوطلبان در هنگام انتخاب رشته باید به اين موضوع توجه نمايند.

مقطع تحصيلی رشته های تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما، كارشناسي پيوسته می باشد و در مواردی كه مقطع رشته كاردانی يا كارشناسی ارشد پيوسته يا دكترای پيوسته و يا دكترای حرفه ای می باشد، در ابتداي رشته و يا در مقابل آن، نوع مقطع درج گرديده است.

مواد امتحانی اختصاصی و هر يك از زير گروه ها و ضرایب هر يك از دروس امتحانی در زير گروه مربوط به گروه آزمايشی علوم تجربی در جدول انتهای اين قسمت درج شده است. دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسري سال 1401 ، 43  ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته های تحصيلي گروه آموزشی پزشكی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعيين گرديده است.

در رشته مامايي، امكان ادامه تحصيل براي پذيرفته شدگان، پس از طی دوره كارشناسی در مقاطع كارشناسی ارشد ناپيوسته همان رشته وجود دارد.

روش 24 گام تنها روش تضمینی در کشور جهت قبولی پزشکی، قبولی در دندان پزشکی و قبولی داروسازی و همچنین رتبه‌های برتر ریاضی فیزیک در دانشگاه‌های تراز اول کشور

 در رشته كاردانی بهداشت محيط، امكان ادامه تحصيل برای پذيرفته شدگان پس از طي دوره كاردانی در مقاطع كارشناسی ناپيوسته همان رشته و سپس كارشناسی ارشد ناپيوسته تا مقطع دكترای تخصصی D.Ph   وجود دارد. ضمنا اين رشته در مقطع كارشناسی پيوسته با عنوان مهندسی بهداشت محيط نيز پذيرش دانشجو دارد.

در رشته علوم آزمايشگاهی، امكان ادامه تحصيل برای پذيرفته شدگان، پس از طی دوره كارشناسی در مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته و دکترای  PHDرشته های مرتبط نيز وجود دارد. 

لذا با توجه به مطالب فوق، فارغ التحصيلان دوره های كاردانی و كارشناسی رشته های تحصيلی مذكور می توانند پس از موفقيت در امتحان ورودی مربوط، ادامه تحصيل دهند.  صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای تأمين بخشی از هزينه های دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره روزانه دانشگاه ها، بر اساس آيين نامه و اعتبارات، تسهیلات رفاهی به صورت وام تحصيلي، وام مسكن، وام ضروری، وام خريد كالا، وام بيمه حوادث درمانی و وام وديعه مسكن، به داوطلبان ارائه مي نمايد.

وام وديعه مسكن دانشجویی

بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات به صورت يكجا دريافت می گردد. 

داوطلبان بايد ضمن مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه محل تحصيل و تكميل فرم درخواست و كسب آگاهی از مجموعه قوانين و مقررات پرداخت و بازپرداخت، تصميم مناسب بگيرند. 

 دانشجويانی كه از تسهیلات رفاهي بهره مند مي گردند، موظف به سپردن تعهد محضري به صندوق رفاه دانشجویان براي تضمين بازپرداخت بدهي های تعيين شده پس از تحصلات می باشند.

روش 24 گام تنها روش تضمینی در کشور جهت قبولی در پزشکی، قبولی در دندان پزشکی و قبولی داروسازی و همچنین رتبه‌های برتر ریاضی فیزیک در دانشگاه‌های تراز اول کشور

برچسب ها