shapeshapeshapeshapeshape

24 گام VIP فاروس طاها

 • 24 گام برنامه ریزی VIP
 • 24 گام برنامه ریزی VIP
 • با قاطعیت و اطمینان 100% رتبه های زیر 1000 کسب کنید
 • با قاطعیت و اطمینان 100% رتبه های زیر 1000 کسب کنید
 • گام چیست؟
 • گام چیست؟
 • روز کاری چیست؟
 • روز کاری چیست؟
 • ساعت کاری چیست؟
 • ساعت کاری چیست؟
 • برنامه گام شامل چیست؟
 • برنامه گام شامل چیست؟
 • توضیحات مراحل گام
 • توضیحات مراحل گام
 • گام یک تا ده
 • گام یک تا ده
 • گام یازهده، دوازده، سیزده
 • گام یازهده، دوازده، سیزده
 • گام نقره ای
 • گام نقره ای
 • گام طلایی
 • گام طلایی
 • گام الماس

روش 24 گام تنها روش تضمینی در کشور جهت پزشکی, دندان پزشکی, داروسازی و همچنین رتبه های برتر ریاضی فیزیک

این است ، شما با عمل کردن به این برنامه ریزی قطعاً و با قاطعیت به رتبه برتر در بهترین 

رشته های مدنظرتان پذیرفته خواهید شد . بدون هیچگونه استرس و نگرانی جهت آزمون سراسری . خاطرنشان می کنیم : تمامی دانش پذیر ان با روش 24 گام در دوران دبیرستان نیز صاحب معدل های بالا و نیز جز بهترین ها خواهندشد حتی اگر هم اکنون از لحاظ درسی ضعیف یا متوسط باشند.
معارفه و صحبت های اولیه

1

از این بعد به جای اینکه گفته شود کیهان زادگاه الفبای هستی فصل اول شیمی سال دهم 

گفته می شود کد یک یعنی: شیمی سال دهم ، سال یازدهم ، سال دوازدهم ده تا فصل دارد پس در روش گام گفته می شود کد 1 تا کد 10 تمامی دروس به زبان کد در روش گام نوشته شده است .
کد چیست ؟

2

به مجموعه ای از کد های دروس ، یک گام گفته می شود . که اهداف دقیق ،زمان 

بندی درست ،آرایش صحیح ، روش های مطالعاتی آموزش داده می شود.
گام چیست ؟

3

بر اساس پایۀ تحصیلی مدت زمان گام ها متفاوت می باشد و هر چقدرزمان بیشتری 

تا کنکور مانده باشد طول هر گام متغییر است .
پایه تحصیلیطول هر گامتعداد کل روز های گام
دهم24 گام / 25 روز600 روزکاری
یازدهم24 گام / 20 روز480 روزکاری
دوازدهم24 گام / 10 روز240 روزکاری
کنکوری ها24 گام / 10 روز240 روزکاری
طول گام چیست ؟

4

مدت زمانی که در طول روز برنامه می بایست انجام شود.

قوانیندر برنامه ریزی 24 گام vip ایام هفتگی وجود ندارد .به منظور کاهش استرس در دانش پذیران... یعنی شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و بلکه گفته می شود روز اول کاری ، روز دوم کاری و.... همچنین هیچگونه تعطیلات تحت عنوان جمعه ها ، جشن ها ، مراسم ها و غیره ندارند. به عبارتی جزء روز کاری به حساب نمی آید بلکه فقط تایمی که دانش پذیر در طول روز برنامه را اجرا کرده و به اتمام رسانیده جزء روز کاری به حساب می آید تذکر: حتی اگر نیم ساعت یا کم تر دانش پذیر کم کاری کند جزء روز کاری ایشان به حساب نمی آیدالبته دانش پذیر در طول دوره می تواند تعطیل کند ولی جزء روز کاری آن ها به حساب نمی آید .خاطرنشان می کنیم در روش 24 گام Vip هیچگونه تداخلی با برنامه های مدرسه دانش پذیر نداشته و اینگونه برنامه ریزی ، انعطاف پذیر است و با تمامی برنامه ها قابل وفق دادن است .
روز کاری چیست ؟

5

در برنامه ریزی 24 گام n Vip عدد ساعت به فرض مثال از صبح تا شب نسبت به 

برنامه داده می شود که به صلاح دید دانش پذیر میبابست جهت هر کد خوانده شود. زمان یا ساعت شروع و پایان برای هر کد داده نمی شود.به عنوان مثال:دیگر (7 الی 8 صبح ریاضی) گفته نمی شود که به هر دلیلی دانش پذیر نتواند سر تایم درس بخواند استرس بگیرد بلکه میبایست تمامی برنامه را تا آخرین تایم شب به اتمام برساند .ساعت و زمان شروع برای هر درس به عهده دانش پذیر می باشد. خاطرنشان می کنیم بر اساس آخرین روش برنامه ریزی پایه گذاری و تمامی اصول روانشناسی جهت دانش پذیران در نظر گرفته شده است جهت سلامتی روحی روانی آن ها
ساعت کاری چیست ؟

6

عملیات های که دانش پذیر می بایست در طول یک گام انجام بدهند : 

1 - خواندن2 - مرور3 - تست4 - آنالیز تست5 - چالش تست6 - آزمون
برنامه هر گام شامل چه عملیات هایی می باشد ؟

8

منظور از خواندن در روش 24 گام با روش هایی که تابحال خوانده اید کاملا متفاوت هست، 

پس باید بدانیم که تمامی رتبه های برتر تسلط 100 % روی متن کتاب درسی داشتند . تذکر: متاسفانه موسسات کنکوری یا برخی از دبیران این اصل را فراموش یا نادیده گرفته اند. کتاب بهترین منبع برای دانش پذیران بوده و تمامی طراحان سوالات کنکور از دل کتاب های درسی سوالات را طراحی می کنند.
خواندن ؟

9

دانش پذیران دقت کنید استاندارد خواندن یک پراگراف در کنکور : اگر متنی 100 کلمه داشته باشد به 

منظور از روش صحیح خواندن

10

دومین مرحله که در عملیات اجرایی گام شما می بایست انجام دهید مرور است.ببیند عزیزان 

ارزش مرور به مراتب بیشتر از خواندن است به این منظور در برنامه ریزی 24 گام ، زمان بیشتری جهت مرور به شما خواهیم داد چون مرور به منظور تثبیت کردن خوانده های شما می باشد .توجه داشته باشید زمانی که شما با آن همه حساسیت در روش 24 گام که مدنظر ما هست ، درس می خوانید هنوز برای ما کافی نیست به این منظور گفته می شود تمامی خوانده های شما می بایست تثبیت شود که بتوانید درس را طوری یادبگیرید که بتوانید تدریس کنید و به حدی اعتماد به نفس داشته باشید که آن کد را کنفرانس بدهید وقتی به این مرحله رسیدید عملیات مرور شما موفقیت آمیز بوده است .برگردیم به موضوع اصلی گاماولین کاری که به شما دانش پذیران عزیز گفتیم خواندن بود با آن همه حساسیت و زمان های مشخص شده برای هر کد که طی چند روز به شما داده می شود جهت خواندن .بعد از عملیات خواندن ، دومین کاری که در مرحله دوم اجرای گام یعنی مرور در اختیار شما قرار داده می شود طی روزهای بیشتر جهت تثبیت و تسلط 100 % خوانده های شماست .تذکر مهم : آرایش را دقت کنید ، اول خواندن طی چند روز اول ، دوم مرور طی روز های بعدی . یعنی شما می بایست نظم را در روش 24 گام رعایت کنید و به هیچ عنوان نظم را به هم نزنید و طبق دستورالعمل پیش بروید .
مرور ؟

11

دقت کنید عزیزان تست زنی بسیار با ارزش تر از مرور و خواندن است به عقب برمی گردیم اولین 

عملیات اجرایی گامخواندن بود به آن حساسیتی که گفته شد اما کافی نبود . دومین کاری که در عملیات اجرایی گام که گفته شد مرور بود با آن حساسیت که هدف این بود سطح تسلط شما در حد تدریس آن کد و اعتماد به نفس شما در حد کنفرانس آن کد اما باز هم در روش 24 گام کافی نبود بدین منظور عملیات سوم گام این است وقتی که شما هر کد را که خواندید و سپس مرور و تثبیت کردید می بایست تست های مربوط به آن کد را بزنید که سطح تسلط شما سنجیده شود.توجه کنید : با ذکر مثال معنی و مفهوم تست زنی بیشتر برای شما نمایان می شود . در عملیات سوم اجرای گام تست زنی به شماگفته می شود در درس شیمی گام یک مثلاً 120 تست شیمی مربوط به آن کد زده شود .تذکر : وقتی که تعداد تست مشخص می باشد ، یعنی این که شما حق بیشتر یا کم تر تست زدن را ندارید . اما اینکه چند تا تست صحیح ، غلط ، نزده دارید اصلاً مشکلی نیست و نگران این موضوع نباشید آن چیزی که بسیار حائز اهمیت است اینست که دقیقاً 120 تست را می بایست بزنید.هدف از این کار این است سطح تسلط شما بعد از خواندن و مرور و در آخر تسلط روی تست های آن کد سنجیده شود.نکته بسیار مهم : تمامی این تست ها را خود موسسه در بانک تست خود در اختیار شما قرار می دهد بنابراین نیاز نیست دنبال کتاب تستی باشید زمان و هزینه های سنگین انجام دهید .روش صحیح در گام ، اشتباهات متداول :دقت کنید عزیزان نظم در برنامه ریزی 24 گام بسیار مهم و حائز اهمیت است .یعنی ( اول خواندن در طی چند روز متوالی )دومین کار در عملیات اجرایی ( مرور در طی چند روز متوالی )سومین کار در عملیات اجرایی ( تست زنی طی چند روز متوالی ) این به این دلیل است که هر کدام از این عملیات ها می بایست طی روز مقرر انجام بپذیرد و حق اینکه سلیقه ی عمل کنید را ندارید .اشتباه کار :برخی از دانش پذیر ان به محض اینکه درس می خوانند !!! سپس شروع به تست زنی می کنند بسیار اشتباهو سم کنکور است و می بایست مدت زمانی سپری شود. یا تمامی تست های مربوط به آن مبحث خوانده شده را می زنید یا عملیات مرور سریع بعد از خواندن انجام می دهند.در روش 24 گام هرگز اجازه اشتباه به شما نخواهیم داد و با قاطعیت رتبه برتر خواهید شد.
تست ؟

12

یعنی شناخت توانمندیها و نقاط ضعف و قدرت. 

چهارمین کاری که در عملیات اجرایی گام دانش پذیران میبایست انجام دهند آنالیز تست یا همان تجزیه و تحلیل تست میباشد دقت کنید .ارزش مرور بیشتر از خواندنارزش تست زدن بیشتر از مرور و خواندنارزش آنالیز تست بسیار بیشتر از خواندن و مرور و تستزنی میباشدالبته مراحل الزام به همدیگرند به همین منظور در مرحلۀ چهارم اجرایی گام آنالیز تست قرار گرفته است.در قسمت آنالیز تست دانشپذیر میبایست از 120 تست در قسمت تست زنی 118 تست را آنالیز تست انجام دهند اما چرا 118 تست !؟ در قسمت بعدی گام اجرایی به آن میپردازیم.دانش پذیران در قسمت آنالیز تست تمامی تستهایی که صحیح، غلط یا نزده بوده را تجزیه و تحلیل میکنند به شیوهای که به جواب تمامی تستها، دانشپذیران نگاه میکنند و نکات مربوط به آن را کاملاً یاد می گیرند.زیرا ممکن است داخل پاسخ یک تست نکاتی باشد که در تستهای آینده مورد سؤال واقع شده باشد به این منظور در روش 24 گام میبایست تمامی تستها را به تسلط 100% درصدی برسنددر آنالیز تست تمامی تستهای صحیح ، غلط ، نزده میبایست بررسی گردد چون ممکن است حتی در تستهای که صحیح دانشپذیر زده باشد جوابی بدست آورده با جواب داخل پاسخنامه متفاوت بوده و راه حل رفته با راه حل مؤلف متفاوت باشد لذا بهتر است که تستهای صحیح نیز بررسی شود.
آنالیز تست چیست ؟

13

در قسمت 4 عملیات اجرایی گام، آنالیز تست در آخر هدف این است که تمامی تستها را به خوبی 

یاد بگیرند و هر تستی از آن مبحث را جواب دهندنگاه اجمالی به نظم عملیاتهای اجرایی گام:دقت کنید به نظم عملیات اجرایی گام و ترتیب کاملاً خاصاولین مرحله خواندن به شیوه 24 گام Vipدومین مرحله مرور و تثبیت خواندههاسومین مرحله تستزنی جهت تسلط به آن کد و اینکه دانشپذیر متوجه شود تا چه حد قدرت و کیفیت داشته استچهارم مرحله آنالیز تست جهت یادگیری تمامی آن مباحث و تستهای مشابه که بعدها با آن درگیر میشوند لذا این آزمایشها باید دقیقاً مطابق دستور العمل همراه با اصول مشاوره که در مؤسسه گفته میشود با برنامهریزی انجام پذیرد که در مغز ما حافظه کوتاه مدت به بلند تبدیل شود.اشتباه کار:اگر نظم و انظباط گامهای اجرایی همراه با ویسهای مشاوره که در کانال مربوط به آن گفته میشود را نادیده بگیرید قطعاً دچار مشکل میشوند. یادتان باشد هدف طرح 24 گام این است با اطمینان 100 درصد و بدون استرس در هر رشتهای که مدنظرتان میباشد پذیرفته شوید هر کاری جز این نتیجۀ عکس خواهد داد.
هدف در آنالیز تست چیست ؟

14

پنجمین کاری که در عملیات اجرایی گام دانشپذیران میبایست انجام دهند چالش تست میباشد. 

دقت کنید ارزش چالش تست بسیار بیشتر از آنالیز تست، تست، مرور و خواندن میباشد و با این حساب در پنجمین مرحله قرار گرفته است.نگاهی به عملیاتهای اجرایی قبل:اولین مرحله به شما گفته شد به شیوۀ گام به آن همه حساسیت درس بخوانید برای ما کافی نبود .دومین مرحله گفته شد مرور و تثبیت کنید ، طوری که بتوانید تدریس یا کنفرانس بدهید باز هم برای ما کافی نبود .سومین مرحله گفته شد 120 تست مشخصی که تمامی تستها را خودمان در اختیارتان قرار میدهیم بزنید که سطح تسلط و یادگیری شما را بسنجیم اما دوباره برای ما کافی نبود .چهارم مرحله گفته شد آنالیز تست انجام بدهید که نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسید و تسلط 100 درصدی روی همگی تستها داشته باشید به معنی عامیانه عصارهی تست را بکشید به نوعی که هر طوری تست بدهند قادر باشید جواب بدهید اماپنجمین مرحله چالش تستچالش تست:در قسمت تستزنی گفته شد 120 تست بزنید ، اما در قسمت آنالیز تست گفته شد 118 تست را آنالیز کنید یاد بگیرید و ( حق دیدن پاسخ 2 تست را که در قسمت تستزنی اشتباه زدهاید و از همه تستها هم سختتر بوده است را ندارید و نباید آن را آنالیز کنید و به جواب آن نگاه کنید ) .حال در روش 24 گام اجرایی منظور از چالش تست این است زمانی شما استاد آن کد یا مبحث خواهید شد که در قسمت آنالیز تست به حدی به قدرت برسید و تمرین کنید که در قسمت چالش تست خودتان بتوانید آن 2 تست سخت که عاجز بودید در جواب دادن به راحتی بتوانید جواب بدهید.فلسفه چالش تست این است که در قسمت آنالیز تست باید به قدرت و تسلط برسید که شما در قسمت چالش تست دیگر دچار مشکل نباشد به همین دلیل پنجمین قسمت چالش تست میباشداولین قسمت : خواندن به روش گامدومین قسمت : مرور و تثبیت به روش گامسومین قسمت : تست به روش گامچهارمین قسمت : آنالیز تست به روش گامحال پنجمین قسمت : چالش تست یعنی ارزش معادل تمامی قسمتها و بیشتر داردبه آرایش نگاه بیندازید شما میبایست تماماً براساس دستورالعمل رفتار کنید که تأکید داریم تا با اطمینان 100 % رتبه برتر شویددر غیر این صورت باشد نتیجهای حاصل نخواهد شد البته هر کدام از این عملیاتهای اجرایی با بودن ویسهای مشاورهای مربوط به آن و برنامهریزیست که معنی خواهد داد و در اینجا فقط به صورت تئوری خلاصه طرح گفته میشود و شما جهت نتیجهگیری باید از 24 گام عملی که فراهم شده است استفاده کنید.
: چالش تست

15

ششمین مرحله اجرایی گام آزمون میباشد. 

دقت کنید ارزش آزمون از تمامی مراحل بسیار ارزشمندتر و قابل قیاس نمیباشد اما لازمۀ مرحله آخرین این است که تمامی عملیاتهای اجرای گام باید دقیق و کامل انجام بپذیرد در غیر اینصورت کاری بیهوده و آزمونها بی فایده است.حال به آرایش گامها برمیگردیمدر اولین مرحله گفته شد کدها را بخوانید با روشی که مدنظر گام میباشد کافی نبودگفته شد در دومین مرحله خواندهها را مرور و تثبیت کنید که توانایی تدریس و کنفرانس کدها را داشته باشید کافی نبوددر سومین مرحله گفته شد 120 تست از آن کد زده شود که مؤسسه در اختیار دانشپذیر قرار خواهد داد . هدف در تستزنی این است که متوجه شویم تا چه حد تسلط و نتیجه بخش بوده و لی در روش 24 گام کافی نبودپس در چهارمین مرحله اجرایی گام گفته شده از 120 تست 118 تست را آنالیز کنید مو به مو ، کلمه به کلمه به قول عامیانه عصاره تست کشیده شود اما در روش 24 گام کافی نیستپس در پنجمین مرحله اجرایی گام گفته شد 2 تست را که در تستزنی اشتباه زدید در قسمت چالش تست جواب دهید که اگر آنالیز تست را عالی تمرین کرده باشید قطعاً میتوانید آن 2 تست را هم جواب دهید پس در قسمت چالش تست شما به استادِ آن کد تبدیل خواهید شد که بازهم کافی نبود .اما آخرین مرحله اجرایی گام آزمون:آخرین مرحلۀ اجرایی گام آزمون میباشد و بسیار ارزشمند از این جهت که خیال ما راحت و آسوده میشود که آیا در پایان مراحل اجرایی گام حد استاندارد رسیدهاید یا خیر برای همین منظور آزمونی برای شما فراهم شده است که دانشپذیر در این آزمون میبایست 50% حد قبولی را کسب کنند در غیر اینصورت میبایست همۀ عملیاتهای اجرای گام را از اول انجام دهند.دانشپذیر در این آزمون حتی 49% بزنند حق رفتن به گام بعدی را نخواهند داشت.خبر خوب:خبر خوب آنجاست که شما میبایست تمامی دروس که دریک گام آزمون می دهید، حد نصاب را کسب کنیداگر همه دروس را 100 %بزنید و یک درس را 49% درصد بزنید حق رفتن به گام بعدی را نخواهید داشت یعنی همه دروس میبایست بالای 50 % درصد باشد به این موضوع گفته میشود ارزش بخشیدن به دروس و برای تمامی دروس شخصیت قائل شدن و اینکه همه دروس را جدی بگیرید.هدف:شما برای رتبه برتر شدن با قاطعیت تمام در 24 گام VIP هستیدآرزوهای خودتان را محدود نکنید بلکه خودتان را به اندازۀ آرزوهایتان بزرگ کنید شما زمانی که حد نصاب قبولی را در روش 24 گام کسب میکنید یعنی شما به استاد آن گام تبدیل شدهاید بسیار قدرتمند و گام را به زانو درآوردهاید تا اینجا شما عملیات روی گام را سپری کردهاید حال زمانی که گام یک را به اتمام رساندید چه اتفاقی خواهد افتاد ؟؟؟موضوع اصلی در روش 24 گام :موضوع اصلی تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت .
: آزمون

16

در گام 2 معجزه رخ خواهد داد گام 2 با دو تغییر انجام میپذیرد. 

در گام 2 تمام عملیاهایی که در گام یک انجام میپذیرد انجام میشود همانند گام یک اما با 2 تغییرتغییر اول:خاطرتان هست که در گام یک گفته شد 120 تست مثلاً شیمی زده شود در گام 2 نیز تعداد تست همان 120 تست میباشد با این تفاوت که 80 تست از گام 2 داده شده اما از گام یک نیز 40 تست داده میشود یعنی تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدتتغییر دوم:آزمونی که در انتهای گام دوم از شما گرفته میشود ادغام گام یک و گام دوم است و این سبب میشود همه مطالب تکرار شود در این روش سطح تسلط شما صدها برابر میشود و قدرت شما بیشتر و بیشتر و این پرسه ادامه خواهد یافت تا گام 10 .آرزوهای خودتان را محدود نکنید بلکه خودتان را به اندازه آرزوهایتان بزرگ کنید.
معجزه در راه است برویم گام 2

17

در گام 10 معجزه رخ خواهد داد اول اینکه در گام 10 دوباره همان 120 تست می باشد اما 

بیشترین تست از آخرین گام طی شده ولی از تمامی گام های طی شده به شما تست داده می شود .یعنی تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت و آزمونی که از شما گرفته می شود ادغام تمامی مراحلی است که شما طی کرده اید .و اما معجزهدر گام 10 شما تمامی سال دهم ، سال یازدهم و سال دوازدهم را به اتمام رسانیده اید.در اصول گام ها و کد ها به نحوی برای شما برنامه ریزی صورت گرفته که در گام 10 3 سال دبیرستان به اتمام می رسدبا این تفسیر که شما هم خوانده اید هم مرور وتثبیت کرده اید هم تست زنی انجام داده اید هم آنالیز تست را با قدرت به اتمام رسانده اید و هم چالش تست ، یعنی به استاد آن کد ها تبدیل شده اید و هم در آخر آزمونی از شما گرفته شده که به قدرت عالی رسیده اید و آماده به کنکور شده اید و تازه کلی زمان دارید .فراموش نکنید شما می بایست با قاطعیت رتبه برتر شوید . تا این مرحله شما فقط 10 گام را سپری کرده اید اما در موسسه 24 گام می باشد یعنی هنوز 14 گام باقی است و اوج قدرت vip موسسه در این است که شما همه گام ها را انجام دهید .
گام 10

18

گام یازدهم یکبار دیگر کل سال دهم مرور می شود و آزمون سال دهم در پایان گام گرفته می شود . 

گام دوازدهم یکبار دیگر کل سال یازدهم مرور می شود و آزمون سال یازدهم در پایان گام گرفته می شود.گام سیزدهم کل سال دوازدهم مرور می شود و آزمون سال دوازدهم در پایان گام گرفته می شود .شما در این مرحله به حدی به تسلط بی نظیر خواهید رسید که می توانید به راحتی در کنکور شرکت کنید و به نتیجه بسیار عالی برسید ، اما باز هم حد استاندارد فاروس که با قاطعیت و بدون استرس به رشته مد نظر برسید را ندارید چون فاروس 24 گام می باشد و برای شما برنامه ها دارد.خاطرتان باشد این گام ها حاصل یک عمر تجربه کار کردن با رتبه های برتر و زحمات بسیاری که در این راه صرف شده است امیدوارم قدر دان این زحمات باشید و برای جبران کردن همیشه بهترین باشید .
گام 11،12،13

19

گام نقره ای خود شامل 4 گام می باشد 

که در این گام دیگر شما عملیات خواندن و مرور ندارید زیرا به اندازه کافی در این 13 گام قبل تسلط پیدا کرده اید و فقط تست ، چالش تست و آزمون داریددر گام یک نقره ای به فرض مثال طی دوره 3 آزمون داریددر گام 2 نقره ای به فرض مثال 5 آزمون داریددر گام 3 نقره ای 6 آزمون داریدو در گام 4 نقره ای 8 آزمون داریدخبر خوب :شما در گام نقره ای : شخصیت شناسی تست یاد خواهید گرفتبه این معنی که یک تست باید چه فاکتور هایی داشته باشد که درست اعلام شود در غیر این صورت اشتباه است.در مشاوره به شما خواهیم گفت هرگز یک تست را نزنید مگر اینکه چندین نکته در آن در بیاورید در غیر این صورت تو دام طراح سوال کنکور افتاده اید روش های بسیار دیگری نیز به شما آموزش داده می شود ( کلی بگویم اگر شما 50 تست می زنید همگی تست ها را درست می زنید چون یاد گرفته اید فاکتور های درست بودن آن را ) در غیر این صورت نخواهید زد .شما در پایان گام نقره ای قطع ا رتبه برتر خواهید شد اما نوع دانشگاه؟؟؟به فرض مثال برای دانش پذیر تجربی در پایان گام نقره ای یعنی دندان پزشکی ، دارو سازی و پزشکی اما نوع دانشگاه مهم است که بیشتر می بایست تلاش کنید یا برای دانش پذیر ریاضی نوع دانشگاه مهم است که می بایست استاندارد فاروس را رعایت کنید
گام نقره ای

20

گام طلایی 3 گام است 

اما در گام طلایی به دانش پذیران گفته می شود که حق آزمون دادن ندارند بلکه میبایست مرور و تعداد تست های بیشتر جهت تسلط بیشتر بزنندبرگردیم به موضوع اصلی گامهدف از گام طلایی ؟؟؟مرور ، جمع بندی و سرعت تست زنی در گام می باشد که دانش پذیران زیر 40 ثانیه تست بزنند ( شما در پایان گام طلایی قطعا بهترین دانشگاه ها و بهترین رتبه ها را خواهید آورد هنگامی که ورود به 24 گام شدید کاملا گام طلایی موشکافی خواهد شد )شما در پایان گام طلایی پزشکی ، دندان پزشکی و دارو سازی روزانه پذیرفته می شوید در بهترین دانشگاه های کشور .
گام طلایی

21

گام الماس خود شامل 4 گام می باشد 

برای رتبه های زیر 100 در گام الماس شما دیگر مراحل اجرایی گام نداریددر هر روز از شما یک آزمون حتی فراتر از کنکور گرفته می شود و هدف سرعت تست زدن بوده و همچنین بررسی آزمون که شما عزیزان وقتی به مرحله 24 می رسید قطعا جز 100 نفر اول کنکور خواهید شد .در آخر زحمات زیادی در این راه کشیده شده است و حاصل یک عمر تجربه و زحمات تیم فاروس بوده ، قدر بدانید و همیشه به یاد ما باشید دوست دار ابدی شما تیم فاروس و امیر طاها عباسی مشاور ارشد و برنامه ریزحال شما یک پزشک ، دندان پزشک و داروساز یا مهندس در دانشگاه های صنعتی شریف ، تهران و دانشگاه مد نظر خودتان شده اید.شما دیگر به قله موفقیت رسیده اید
گام الماس

22