فاروس logo

طرح شبه تضمینی

پادکست های معرفی طرح شبه تضمینی

معارفه و صحبت های اولیه

معارفه و صحبت های اولیه

بیوگرافی فاروس طاها

بیوگرافی فاروس طاها

ایا قبولی در کنکور تجربی دشوار است؟

ایا قبولی در کنکور تجربی دشوار است؟

منظور از گام چیست؟

منظور از گام چیست؟

برنامه ریزی فاروس چگونه است؟

برنامه ریزی فاروس چگونه است؟

گام چگونه است؟

گام چگونه است؟

خواندن

خواندن

مراحل انجام شده بر روی گام ها

مراحل انجام شده بر روی گام ها

منابع فاروس چگونه است؟

منابع فاروس چگونه است؟

آنالیز و تحلیل تست

آنالیز و تحلیل تست

چالش تست

چالش تست

تست زنی در فاروس طاها

تست زنی در فاروس طاها

روزهای مطالعاتی دانش آموزان به چه صورت است؟

روزهای مطالعاتی دانش آموزان به چه صورت است؟

تایم های مطالعاتی دانش آموزان به چه صورت است؟

تایم های مطالعاتی دانش آموزان به چه صورت است؟

چند تیپ سوال در کنکور سراسری داریم؟

چند تیپ سوال در کنکور سراسری داریم؟

سوالات خط به خط

سوالات خط به خط

سوالات ترکیبی تفهیمی

سوالات ترکیبی تفهیمی

سوالات سهل الممتنع

سوالات سهل الممتنع

سوالات ابهام ساز

سوالات ابهام ساز

گام دهم به بعد از برنامه ریزی فاروس

گام دهم به بعد از برنامه ریزی فاروس

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت

تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت

بستر پیاده سازی گام های فاروس طاها

بستر پیاده سازی گام های فاروس طاها

گام نقره ای,گام طلایی و گام الماس

گام نقره ای,گام طلایی و گام الماس

هزینه طرح شبه تضمینی

هزینه طرح شبه تضمینی

چرا موسسه فاروس مراجعه حضوری ندارد؟

چرا موسسه فاروس مراجعه حضوری ندارد؟

هزینه طرح شبه تضمینی فاروس طاها

هزینه طرح شبه تضمینی فاروس طاها چقدر است؟ در سال های گذشته این طرح به نام طرح تضمینی موسسه ما به ارزش صد و بیست میلیون تـومــان ثبت نام می شد. که از ایــن مقــدار چهل میلیون تومــان برای منابــع به اضافه مشــاوره و برنامــه ریزی در نظر گرفته شده است. هشتاد میلیون الباقی نیز تضمین دانش آموز در کسب رتبه های برتر بود. در صورتی که فرد به هر دلیلی طرح را کنسل می کرد، این مقدار تضمینی به او برگردانده می شد. هم چنین در صورت عدم قبولی باز هم همین مبلغ را به داوطلب عودت می دادیم. همگی این موارد طبق قرارداد صورت می گرفت. که البته مجموعه ما مفتخر است تمامی دانش آموزان در طـرح تضمینـی را که تا پایان دوره با ما هـمراه بوده اند به کسب رتبه ی لازم برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در برترین دانشگاه های کشور می رساند.

در سال جاری به علت شیوع ویروس کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی ما دست به کار خیلی بزرگی زده ایم. یعنی فقط هزینه گام، برنامه ریزی و منابع از دوستان عزیز گرفته می شود. یعنی هشتاد میلیون تضمین دیگر دریافت نمی شود. این شرایط بسیار عالی برای همه خـانواده ها ایجاد می کند. یعنی می توانند با قیمت خیلی پایین تر به جای هزینه اولیه تمامی ویژگی های طرح اصلی را داشته باشند. هم چنین با امکانات پیشرفته تر از طــرح تضمینی در اختیار شمــا قرار می دهیم. با توجه به تمام این توضیحــات دانش آموز می تواند با هزینه کمی تبدیل به رتبه برتر شود. مــی توان گفت که این مــورد یک فــرصت استثنائـی برای همــه می باشد پس آن را نادیـده نگیرید و با ما همـراه باشیــد.

هزینه این طرح چقدر است؟
همانطور که گفته شد به خاطر شرایط کرونایی قیمت این طرح برای سال جاری شصت میلیون تومان است