فاروس logo

طرح شبه تضمینی

پادکست های معرفی طرح شبه تضمینی

معارفه و صحبت های اولیه

معارفه و صحبت های اولیه

بیوگرافی فاروس طاها

بیوگرافی فاروس طاها

دشواری قبولی در کنکور تجربی

دشواری قبولی در کنکور تجربی

منظور از گام چیست

منظور از گام چیست

برنامه ریزی فاروس طاها چگونه است

برنامه ریزی فاروس طاها چگونه است

گام چگونه است

گام چگونه است

خواندن

خواندن

مراحل انجام شده روی گام

مراحل انجام شده روی گام

منابع فاروس چگونه است

منابع فاروس چگونه است

آنالیز و تحلیل تست

آنالیز و تحلیل تست

چالش تست

چالش تست

آزمون های فاروس طاها

آزمون های فاروس طاها

روزهای مطالعاتی دانش آموزان

روزهای مطالعاتی دانش آموزان

تایم های مطالعاتی دانش آموزان

تایم های مطالعاتی دانش آموزان

تیپ سوال در کنکور سراسری

تیپ سوال در کنکور سراسری

سوالات خط به خط

سوالات خط به خط

سوالات ترکیبی تفهیمی

سوالات ترکیبی تفهیمی

سوالات سهل الممتنع

سوالات سهل الممتنع

سوالات ابهام ساز

سوالات ابهام ساز

گام دهم به بعد برنامه تحصیلی فاروس

گام دهم به بعد برنامه تحصیلی فاروس

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت

تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت

بستر پیاده سازی گام های فاروس

بستر پیاده سازی گام های فاروس

گام نقره ای و گام طلایی و گام الماس

گام نقره ای و گام طلایی و گام الماس

هزینه طرح شبه تضمینی

هزینه طرح شبه تضمینی

چرا موسسه فاروس طاها مراجعه حضوری ندارد

چرا موسسه فاروس طاها مراجعه حضوری ندارد

هزینه طرح بیست و چهار گام vip فاروس

هزینه این طرح چقدر است؟
همانطور که گفته شد به خاطر شرایط کرونایی قیمت این طرح برای سال جاری در تهران صد و بیست میلیون تومان و در سایر استا ن هاشصت میلیون تومان است