shape5shap6shape7shape21shape21

جزئیات مقاله

پزشکی, دندان پزشکی, داروسازی با 24 گام برنامه ریزی فاروس با قاطعیت و اطمینان 100%

آخرین رتبه لازم در سهمیه ایثارگران برای قبولی رشته پزشکی | فاروس طاها کنکور ارشد

آخرین رتبه لازم در سهمیه ایثارگران برای قبولی رشته پزشکی | فاروس طاها

رتبه لازم در سهمیه ایثارگران برای قبولی رشته پزشکی در سال 1400 چقر است؟  میزان تاثیر سهمیه ایثارگران برای ایثارگران و جانبازان و همسر و فرزندان ایثارگران چگونه است؟ آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران در پزشکی را می دانید؟ کسب آگاهی های لازم به داوطلبان استفاده ار سهمیه ایثاگران کمک می کند تا دقیق تر برنامه ریزی کرده و برای موفقی در کنکور سراسری برنامه ریزی کنند. سهمیه ها برای مشمولین به دو دسته تقسیم بندی می شود:

 1. سهمیه زیر 25درصد ایثارگران
 2. سهمیه بالای 25درصد ایثارگران

سهمیه های کنکور سراسری شامل چه مواردی می شود؟

 • سهمیه مناطق
 • ایثارگران 25 درصد
 • ایثاگران 5 درصد
 • رزمندگان
 • خانواده شهدا
 • بهیاران
 • مناطق سیل زده

صحبت هایی در خصوص سهمیه کنکور به مبتلایان به کرونا نیز مطرح شده اما در این باره هنوز هیج مصوبه ای اتخاذ نشده است. سهمیه مناق نیز شامل هه داوطلبین می شود و سهمیه منطقه یک سهمیه منطقه دو و سهمیه منطقه سه بسته به گرفتن مدرک در سه سال آخر دبیرستان از مناطق مورد نظر مشخص می شود.

آخرین رتبه قبولی در رشته پزشکی برای مشمولین سهمیه ایثارگران

این مورد نسبت به تعداد مشولین سهمیه در هرساله مختلف است. اما کارنامه قبول شدگان در رشته پزشکی حاکی از آن است آن دسته از مشمولینی که رتبه کشوری 5000 و رتبه در سهمیه 5 درصدی آنان حداکثر 600 باشد، می توانند در شهر های مختلف در رشته پزشکی تحصیل کنند. همچنین داوطلبینی که مشمول سهمیه 25 درصدی جانبازان می شوند، می توانند با کسب حداکثر رتبه در سهمیه 1600 در رشته پزشکی در دوره روزانه تحصیل کنند. در انتخاب کد رشته های پزشکی نیز 25 درصد + 5 درصد از ظرفیت هر رشته به ایثارگران تعلق دارد. از آنجایی که رشته پزشکی یکی از دروس پرتقاضای گروه آزمایشی علوم تجربی است، داوطلبین ومشمولین سهمیه باید برای قبولی در آن تلاش کنند.

آخرین رتبه لازم برای تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه روزانه چیست؟

سهمیه 25 درصدی ایثارگران شامل چه کسانی می شود؟

سهمیه 25 درصدی ایثاگران در کنکور به سه گروه زیر اختصاص می یابد:

 • جانبازان 25 درصد به همراه همسر و فرزند آنان
 • فرزند و همسر شهدا و مفقود الاثر
 • همسر و فرزندان آزاگان و خود آنان

آمار استفاده کنندگان از این سهمیه چیزی حدد 2 تا 3 درصد کل شرکت کنندگان گروه های آزمایشی مختلف را تشکیل می دهد. حد نصاب قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی در کنکور ۱۴۰۰ در هر کد رشته محل تحصیلی 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده است. با اینکه به مشمولین سهمیه ایثاگران ظرفیت جداگانه تعلق می گیرد، اما اگر بخواهیم تاثیر سهمیه ایثارگران را در قبولی در انتخاب رشته مثال بزنیم، در یک رشته و دانشگاه خاص مشمول سهمیه 25 درصد ایثارگران در رتبه کشور می تواند تا 30000 تا با دانش آموزی که بدون سهمیه در همان رتبه و دانشگاه درس خوانده تفاوت داشته باشد.

تاثیر سهمیه ایثارگران 25 درصدی در کنکور سراسری به چه صورت است؟

در این مورد باید گفت 25 درصد ظرفیت هر کد رشته تحصیلی مر بوط به ایثارگران 25 درصدی در کنکور سراسری 1400 و سال های قبل اختصاص می یاید. تاثیر مثبت این سهمیه بر روی رتبه داوطلبین به این صورت است که این دسته از مشمولین از آنجایی که نسبت به دارندگان سهمیه 25 درصدی کنکور برای تحصیل در هر کد رشته تحصیلی رقابت مب کنند و نسبت به جامعه آماری کمتری سنجیده می شوند، بنابراین این امر تاثیر مثبتی در انتخاب رشته آنان دارد. بنابراین سهمیه مستقیما بر روی تراز تاثیری ندارد، بلکه حد نصاب قبولی در هر کد رشته را کاهش می دهد.در صورتی که داوطلبی شامل 25 درصد سهمیه ایثارگران باشد و در قبول نشود انتخاب رشته او چگونه بررسی می شود؟ در این صورت بر اساس سهمیه مناطق بررسی می شود. در صورتی که سهمیه 25 درصدی ایثار گران توسط داوطلبانت این سهمیه تکمیل نشود، ابتدا حدنصاب داوطلب برای سهمیه 5 درصدی کنکور سراسری بررسی شده و اگر شامل سهمیه 5 درصدی نیز نشود، داوطلب سهمیه آزاد به حسای میاید.

سهمیه 5 درصدی ایثارگران شامل چه کسانی می شود؟

 • فرزندان و همسر رزمندگانی که حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشتند
 • جانیازان زیر 25 درصد به همراه فرزندان و همسر آنان

دارندگان این سهمیه حدود 10 درصد از شرکت کنندگان کنکور سراسری را تشکیل می دهد. حد نصاب قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی در کنکور ۱۴۰۰ حدود 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در هر کد رشته تحصیلی را تشکیل می دهد. جامعه آماری شرکت کنندگان در این سهمیه بالاتر است. بنابراین با توجه به این که تنها 5 درصد ظرفیت هر کد رشته تحصیلی به ایثارگران 5 درصد تخصیص داده شده رقابت بیشتری بین آنان شکل خواهد گرفت. توجه داشته باشید در اینجا نیز مانند سهمیه 25 درصدی ایثارگران راز داوطلب کاهش نیافته بلکه حدنصاب قبولی در هر رشته پایین میاید.

بیشتر بخوانید درباره: سهمیه بندی دانشگاه های ایران

پانوشت: سهمیه 5 درصدی ایثارگران, سهمیه 25 درصدی ایثارگران, آخرین رتبه قبولی در رشته پزشکی, آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران در پزشکی

 

;