images-shape-5images-shape-6images-shape-7images-shape-21images-shape-21

جزئیات مقاله

پزشکی, دندان پزشکی, داروسازی با 24 گام برنامه ریزی فاروس با قاطعیت و اطمینان 100%

کارنامه محرمانه کنکور سراسری چیست؟ | راهنمای کارنامه محرمانه کنکور مقالات کنکوری

کارنامه محرمانه کنکور سراسری چیست؟

شاید خیلی از داوطلبان از این موضوع آگاه نباشند که نتایج کنکور سراسری در سه مرحله منتشر می شود. مرحله اول اعلام نتایج اولیه است که توسط سازمان سنجش جهت فرآیند انتخاب رشته توسط داوطلبان اجرا می شود. مرحله دوم همان کارنامه نهایی است. این کارنامه در جواب انتخاب رشته داوطلب صادر می شود. اما به غیر از این دو کارنامه، کارنامه دیگری تحت عنوان کارنامه سبز یا کارنامه محرمانه منتشر می شود.

نحوه انتقالی و تغییر رشته با استفاده از کارنامه محرمانه

آیا با استفاده از کارنامه محرمانه می توان انتقالی گرفت یا تغییر رشته داد؟ این کارنامه مخصوص داوطلبانی شت که از نتیجه انتخاب رشته خود رضایت کافی نداند. با استفاه از کارنامه سبز ابتدا باید با نحوه استفاده از آن آشنایی داشته باشید. همانطور که می توانید با استفاده از کارنامه سبز انتقالی بگیرید، می توانید با استفاده از آن تغییر رشته نیز دهید.

در چه صورتی می توانید با استفاده از کارنامه محرمانه انتقالی بگیرید؟

تنها در صورتی می توانید از کارنامه سبز استفاده کنید که انتخاب رشته کرده باشید بنباراین این کارنامه تنها مخصوص کسانی است که مجاز به انتخاب رشته شده باشند. البته به غیر از این دو شرط دیکگری نیز وجود داراد. شما باید در فرآیند انتخاب رشته پذیرفته شده باشید. این امکان تنها برای دانشگاه های دولتی امکان پذیر است. شرط انتقالی گرفتن تنها در صورتی میسر می شود که دانشگاه مبدا و مقصد موافقت کند.

نحوه استفاده از کارنامه محرمانه

ارنامه محرمانه شامل چند ستون است. در این چند ستون ستون رتبه داوطلب و آخرین رتبه قبولی برای شما مهم است. درکارنامه بگردید و ببینید. در محلی که رتبه داوطلب کوچکتر و یا حتی مساوی با آخرین رتبه قبولی باشد، شما در آن کد رشته به شرط انتخاب در اولویت پذیرفته می شدید. داوطلب باید ببینید آن کد رشته مربوط به کدام رشته و دانشگاه است. این امر به این معناست که با انتخاب آن کد رشته می توانستید در کد رشته مربوطه قبول شوید. در صورتی که رشته انتخاب های کارنامه سبز شما برایتان خوشایند تر از محل قبولی و رشته کارنامه نهایی است، این امر به این معناست که فرآیند انتخاب رشته را به درستی انجام نداده اید.

فرآیند انتخاب رشته چگونه صورت می پذیرد؟

فرآیند انتخاب رشته با توجه به انتخاب های شما از اولین انتخاب شروع به بررسی می کند. درصورتی که شما در کد رشته ای احتمال قبولی داشته باشید، انتخاب هاغی پایین تر شما مورد بررسی قرار نمی گیرد. بنابراین انتخاب هایتان را باید به ترتیب علاقه و عاقلانه (با توجه به رتبه) انجام دهید تا بتوانید با استفاده از آن بهترین نتیجه را کسب کنید.

چه زمانی می توانیم با استفاده از کارنامه محرمانه تغییر رشته دهیم و یا انتقالی بگیریم؟

برای استفاده از این کارنامه می تونید تنها در زمان تایین شده از طرف سازمان سنجش با موافقت دانشگاه ها اقدام به تغییر کنید. همچنین در آن زمین لینکی تحت عنوان اشتباه در اننتخاب رشته توسط سایت سازمان سنجش اعمال می شود. بنابراین می توانید از طریق مراجعه به آن اقدام کنید. مهلت استفاده از کارنامه محرمانه یک هفته تا 10 روز است که توسط سازمان سنجش اعلام می شود.

فرق کارنامه سبز با کارنامه محرمانه در چیست؟

برای استفاده از این کارنامه می تونید تنها در زمان تایین شده از طرف سازمان سنجش با موافقت دانشگاه ها اقدام به تغییر کنید. همچنین در آن زمین لینکی تحت عنوان اشتباه در اننتخاب رشته توسط سایت سازمان سنجش اعمال می شود. بنابراین می توانید از طریق مراجعه به آن اقدام کنید. مهلت استفاده از کارنامه محرمانه یک هفته تا 10 روز است که توسط سازمان سنجش اعلام می شود.

مفهوم اعداد در کارنامه محرمانه یا کارنامه سبز چیست؟

  • د یک: عدد یک به این معناست که داوطلب شرایط مندرج در دفترچه انتخاب رشته را نادیده گرفته است.
  • عدد دو: این عدد به این معناست که این کد رشته دارای مصاحبه بوده و داوطلب برای مصاحبه دعوت شده است.
  • عدد سه: عدد سه به این معناست که داوطلب در سهمیه مجاز دیگری به غیر از سهمیه نهایی پذیرفته شده است.
  • عدد چهار: عدد چهار به این معناست که داوطلب از نظر علمی در دانشگاه های تربیت دبیر و شهید رجایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  • عدد پنج: این کدرشته به این معناست که داوطلب رتبه علمب لازم را برای دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر کسب نکرده است.
  • عدد هفت: به این معناست که رشته دارای مصاحبه بوده و عدم کسب حد نصاب لازم در آن را داشته اید.
  • عدد نه: به این معناست که وضعیت شما در یکی از دانشگاه های شرایط خاص در دست بررسی است.

آیا می توان به نتایج کارنامه نهایی کنکور سراسری اعتراض زد؟

کارنامه سبز در واقع همان اعتراض به نتایج نهایی کنکور سراسری و تغییر رشته به اولویت های بعدی است. اگر در فرآیند انتخاب رشته شرکت کردید و در هیچ کد رشته ای قبول نشدید، باید تا تکمیل ضرفیت صبر کنید. از کارنامه سبز برای عدم محرومیت از رانتخاب رشته نیز استفاده می شد. در سال های گذشته داوطلبان با استفاده از کارنامه محرمانه تقاضای اشتباه در انتخاب رشته را ثبت می کردند تا از کنکور سراسری سال بعد محروم نشوند.

برچسب ها: