images-shape-5images-shape-6images-shape-7images-shape-21images-shape-21

جزئیات مقاله

پزشکی, دندان پزشکی, داروسازی با 24 گام برنامه ریزی فاروس با قاطعیت و اطمینان 100%

درصدهای لازم برای کسب رتبه زیر 1000 گروه آموزشی تجربی مقالات کنکوری

درصدهای لازم برای کسب رتبه زیر 1000 گروه آموزشی تجربی

دانش آموزان و داوطلبان به دنیال این هستند که درصدهای لازمه گروه آموزشی های مختلف را بدانند زیرا با دانستن این موضوع میتوانند درصد خود را نسبت به آزمون های آزمایشی که میدهند بسنجن و با تلاش هایشان سعی کنند این درصد ها را بالا ببرند تا در رشته مورد نظرشان بتوانند قبول بشوند

در این مقاله با توجه به کارنامه های رتبه های برتر قبولی گذشته میانگین گرفته شده است

ابتدا به نحوه بودجه بندی برای هر کدام از منابع منتشر شده رسمی از سمت سازمان سنجش میپردازیم و سپس میانگین درصد های داوطلبان را میگویم

دروس عمومی کنکور سراسری 1400

ادبیات:
درس ادبیات در کنکور سراسرسی داراری ضریب 4 و 25 تست در آزمون سراسری از این درس طراحی میشود

شامل:
☑️ 3 سوال از مبحث واژگان است
☑️ 3 سوال از مبحث املا است
☑️ 5 سوال از مبحث دستور زبان و نگارش است
☑️ 1 سوال از مبحث حفظ شعر است
☑️ 4 سوال از مبحث آرایه ها ست
☑️ 9 سوال از قرابت معنایی است

با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 49 الی 100 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند

عربی:
درس عربی در کنکور سراسرسی داراری ضریب 2 و 25 تست در آزمون سراسری از این درس طراحی میشود

شامل:
☑️ 10 سوال از بخش ترجمه و تعریب است
☑️ 4 سوال از بخش درک مطلب است
☑️ 1 سوال از بخش معنی واژه است
☑️ 3 سوال از بخش تحلیل صرفی است
☑️ 1 سوال از بخش قرابت کلمه است
☑️ 6 سوال از بخش فواعد است

با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 69 الی 100 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند

دین و زندگی:
درس دین و زندگی در کنکور سراسرسی داراری ضریب 3 و 25 تست در آزمون سراسری از این درس طراحی میشود

شامل:
☑️ 11 تست از مبحث آیات و روایات است
☑️ 9 سوال از بخش متن کتاب درسی است
☑️ 5 سوال از اشعار و احادیث است

با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 69 الی 100 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند

زبان انگلیسی:
درس زبان انگلیسی در کنکور سراسرسی داراری ضریب 2 و 25 تست در آزمون سراسری از این درس طراحی میشود

شامل:
☑️ 8 تست ازمبحث واژگان است
☑️ 4 تست از مبحث گرامر است
☑️ 5 تست از مبحث کلوز تست است
☑️ 8 تست از مبحث درک مطلب است

با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 57 الی 100 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند

درصد های لازم برای کسب رتبه قبولی

دروس تخصوصی گروه آموزشی علوم تجربی برای کنکور سراسری 1400

زمین شناسی

شامل:
☑️ از فصل اول 4 سوال در کنکور سراسری اورده میشود
☑️ از فصل دوم 5 سوال در کنکور سراسری اورده میشود
☑️ از فصل سوم 5 سوال در کنکور سراسری اورده میشود
☑️ از فصل چهارم 3 سوال در کنکور سراسری اورده میشود
☑️ از فصل پنجم 2 سوال در کنکور سراسری اورده میشود
☑️ از فصل ششم 4 سوال د رنکور سراسری اورده میشود
☑️ از فصل هفتم 4 سوال در کنکور سراسری اورده میشود

با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 0 الی 40 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند
این نکته را نیز بگوییم که درس زمین شناسی در کنکور سراسری برای گروه اول که مربوط میشود به قبولی رشته های پزشکی و... دارای ضریب صفر است

ریاضی

شامل:
☑️ از ریاضی پایه دهم 11 سوال طرح میشود
☑️ از ریاضی پایه یازدهم 10 سوال طرح میشود
☑️ از ریاضی پایه دوزادهم 9 سوال طرح میشود

برای گروه یک تجربی ، درس ریاضی دارای ضریب 2 است با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 50 الی 100 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند

زیست شناسی

شامل:
☑️ از پایه دهم 18 سوال طراحی میشود
☑️ از پایه یازدهم 17 سوال طراحی میشود
☑️ از پایه دوزادهم 15 سوال طراحی میشود

برای گروه یک تجربی ، درس زیست شناسی دارای ضریب 4 است با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 56 الی 100 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند

فیزیک

شامل:
☑️ از پایه دهم 7 سوال طرح میشود
☑️ از پایه یازدهم 9 سوال طرح میشود
☑️ از پایه دوزادهم 14 سوال طرح میشود

برا ی گروه یک تجربی ، درس فیزیک دارای ضریب 2 است با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 43 الی 100 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند

شیمی

شامل:
☑️ از پایه دهم 11 سوال طراحی مییشود
☑️ از پایه یازدهم 13 سوال طراحی میشود
☑️ از پایه دوزدهم 11 سوال طراحی میشود

برای گروه یک تجربی ، شیمی دارای ضریب 3 است با توجه به کارنامه های داوطلبان سال های گذشته افرادی که دارای رتبه زیر 1000 بودند به طور میانگین برای درس عربی از درصد بین 37 الی 100 درصد این درس را در کنکور سراسری انجام دادند

پانوشت: چگونه رتبه زیر 1000 علوم تجربی شویم؟, از هر مبحث چند سوال در کنکور مطرح می شود؟ , دروس عمومی و تخصصی کنکور سراسری