shapeshapeshapeshapeshape

بانک تست

  • هزاران تست ساده
  • هزاران تست متوسط
  • هزاران تست سخت
  • هزاران تست خیلی سخت
  • انوع تست های خط به خط
  • انوع تست های ترکیبی تفهیمی
  • انوع تست های سهل الممتنع
  • انوع تست های ابهام ساز و ...

توضیحات اولیه مشاور ارشد موسسه درمورد بانک تست فاروس

ّ

بانک تست:

بانک تست بسیار مهم و سبب بالا رفتن کیفیت آموزشی و قدرت دانش پذیر عزیز می شود.اما مشکل موجود که از جمله دلایل شکست دانش پذیران میشود ، این است که دانش آموزان ، هنگام تست زنی مباحث مطالعه شده، از تست های ترکیبی بدون در نظر گرفتن چیدمان سوالات از آسان به متوسط و سخت به خیلی سخت استفاده میکنند و چون ، طبق روال اصول منطقی پیش نمیروند حتی با وجود معدل عالی نیز و در آزمونها نتایج خوبی نمیگیرند و ضعف در تست زنی سبب افسردگی آنها میشود و مشکل بعدی این است که هیچ دانش آموزی نمیتواند بانک تستی که همه موارد استاندارد ، مانند مشخص بودن تیپ بندی سوالات شامل سوالات آسان، متوسط، سخت خیلی سخت را تهیه کند.

1

arrow
200 تست آسان

2

arrow
200 تست متوسط

3

arrow
200 تست سخت

4

arrow
200 تست خیلی سخت