images-shape-5images-shape-6images-shape-7images-shape-21images-shape-21

جزئیات مقاله

پزشکی, دندان پزشکی, داروسازی با 24 گام برنامه ریزی فاروس با قاطعیت و اطمینان 100%

تفاوت کنکور نظام جدید با نظام قدیم مقالات کنکوری

تفاوت کنکور نظام جدید با نظام قدیم

در کنکور سال 98 و 99 یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور سراسری انتخاب کنکور نظام قدیم و یا نظام جدید بود کنکور 1400 اما این مشکل را حل کرد و طبق آئین نامه جدید کنکور سراسری که از سایت سازمان سنجش منتشر شده است که کنکور سراسری 1400 فقط یک سری سوال طراحی میشود و فارغ التحصیلان نظام جدید و هم نظام قدیم به یک سری سوالات پاسخ میدهند و آن سوالات نیز طبق منابع دوره متوسطه دوم نظام جدید طراحی میشود
برای اینکه تفاوت کنکور سراسری نظام جدید با نظام قدیم را بدانیم بهتر است با توجه به تغییر آئین نامه کنکور سراسری منابع نظام قدیم با نظام جدید را مقایسه کنیم که چنانچه اگر داوطلبی میخواهد آزمون کنکور را شرکت کند از تفاوت منابع اگاهی لازم را کسب کند

منابع کنکور نظام جدید

ادبیات
تعداد درس ها در کتاب های نظام جدید کم شده یک سری مباحث نیز در کتاب های ادبیات از حجم مبحث کم شده است از جمله زبان فارسی و واژگان املا و تاریخ ادبیات و در طراحی کنکور سراسری از مبحث تاریخ ادبیات یک سوال طراحی شده و به ارایه و املا یک سوال اضافه شده

دین و زندگی
در کتاب دین و زندگی نظام جدید 34 درس است که در کتاب دین و زندگی نظام قدیم 42 درس بوده که 8 درس از کتاب نظام قدیم کم شده است

زبان انگلیسی
بحث قواعد زبان انگلیسی در کتاب نظام قدیم و جدید یکی بوده است و تغییری نکرده است اما لغات درس ها کاملا تغییر کرده است در کنکور نظام جدید داوطلبان کنکور باید 3 کتاب زبان متوسطه دوم را بخوانند و آزمون بدهند ولی در کنکور نظام قدیم داوطلبان کنکور زبا ن3 و زبان پیش دانشگاهی شان را کنکور میدادند

عربی
در کتاب عربی نظام قدیم بیشتر د رکتاب از قواعد به کار برده شده بود که در کتاب های عربی نظام جدید بیشتر از ترجمه استفاده شده است تا قواعد . پس در نتیجه سوال هایی کنکور نیز بیشتر از ترجمه طراحی میشود

علوم تجربی

تغییرات کتاب های تخصصی گروه آموزشی علوم تجربی در نظام جدید

زیست
حذفیات درس زیست در کتاب زیست نظام جدید:
دودمانه و ژنتیک و مسائل عددی است که بسیار ساده تر شده ، مبحث های باکتری و آغازیان و قارچ ها نیز حذف شده است و بخش هایی از زیست گیاهی نیز حذف شده است در داحل کتاب نیز معادل فارسی کلمات انگلیسی استفاده شده است

شیمی
شیمی نظام جدید یک ویژگی که دارد این است که دانش اموزان دیگر لازم نیست واکنش نویسی را حفظ کنند حذفیات درس شیمی به طوری بوده است که درسی که حذف شده درسی جایگیزین ان شده و در یک چارچوب محتوا نوشته شده است

زمین شناسی
کتاب زمین شناسی از نظر محتوایی مطالب ش کم تر شده است زیرا کتاب زمین شناسی نظام قدیم دو کتاب با 19 فصل بوده اما کتاب زمین شناسی نظام جدید یک کتاب با هفت فصل است

فیزیک
حذفیات درس فیزیک در کتاب ریاضی نظام جدید:
بستن خازن ها ، شکست نور و فصل نور ، عدسی و اینه های کروی ، سطح شیب دار و سقوط آزاد ، مدار چند حلقه ای ، حذف شده است مباحثی که نیز خلاصه شده اند مثل میحث مدارها ، نوسان ، انواع امواج

ریاضی
حذفیات درس ریاضی در کتاب ریاضی نظام جدید:
انتگرال به طور کل حذف شده ، قسمتی از مقاطع مخروطی حذف شده ، قسمتی از مثلتات نیز حذف شده است ؛ بخش های هندسه و مشتق و حد و پیوستگی تا حدودی از مباحث آن ها کم شده

پانوشت: حذفیات کتب نظام جدید شامل چه مواردی می شود؟, کنکور نظام قدیم آسان تر است یا نظام جدید؟ , منابع رسمی کنکور نظام جدید 

برچسب ها: